Legislatie

Legea Nr. 196/2018 din 20 iulie 2018

LEGEA Nr. 196/2018 din 20 iulie 2018
privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea
condominiilor

EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 660 din 30 iulie 2018

Parlamentul României adoptă prezenta lege

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

file

Legea 196/2018.pdf

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
FLORIN IORDACHE
PREȘEDINTELE SENATULUI
CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

București, 20 iulie 2018
Nr. 196